New Testament

Visitation TN

Luke 1:46,48

TN-Philippians 4_4

Philippians 4:4

Annunciation TN

Luke 1:38

TN-Lion

Revelation 5:5

TN -white

TN -white